Litteratur

Jennifer B. Kahnweiler. The Introverted leader. Building on your quiet strength. 2009. BK business book

Jennifer B. Kahnweiler. The Introverted leader. Building on your quiet strength. 2009. BK business book

In our extroverted business culture, introverts can feel excluded, overlooked, or misunderstood. But being an introvert doesn't mean you can't be a great leader.  Citing examples of highly successful leaders like Bill Gates and Warren Buffett, Jennifer Kahnweiler shows that introverts can...

Les mer

—————

Jennifer B. Kahnweiler. Quiet influence. 2013. BK Life book

Jennifer B. Kahnweiler. Quiet influence. 2013. BK Life book

Introverts can be highly effective influencers when, instead of trying to act like extroverts, they use their natural strengths. This book shows how six specific introvert strengths can be used to influence others, but also warns of the pitfalls that can result if is these strengths are used in the...

Les mer

—————

Marti Olsen Laney. Fordelen ved at være inadvendt. 2013. Borgen forlag

Marti Olsen Laney. Fordelen ved at være inadvendt. 2013. Borgen forlag

  Det out at være introvert og in at være ekstrovert. Introverte/indadvendte får energi fra deres indre verden, har behov for at være alene, og er som oftest særdeles gode til at lytte og vise nærvær. En 29-spørgsmålstest viser, hvor på den introverte skala man befinder sig. Bogen formidler...

Les mer

—————

—————

Anna Skyggebjerg. Introvert. Stå for den du er. 2014. Arneberg forlag

Anna Skyggebjerg. Introvert. Stå for den du er. 2014. Arneberg forlag

Er du en som tenker før du snakker? Trives du best sammen med noen få mennesker, heller enn større grupper? Får du nye krefter ved å være litt for deg selv? Du er trolig introvert - som meg - og denne boken har jeg skrevet spesielt til deg. Dette er bok, en guide om å være av den...

Les mer

—————

—————

—————

—————

—————

Jan Spurkeland. Relasjonsledelse. 2013. Universitetsforlaget

Jan Spurkeland. Relasjonsledelse. 2013. Universitetsforlaget

Relasjonsledelse gir en innføring i sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse. Ferdigheter innen dialog og kommunikasjon blir viet stor oppmerksomhet. Spurkeland viser i boken hvordan man kan bli mer relasjonsorientert som leder, og han drøfter også sammenhengen mellom motivasjon og relasjon....

Les mer

—————


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com