Om meg - Pål Andersen

Jeg har en visjon; Gjennom utvikling av ledere og medarbeidere ønsker jeg å bidra til en bedre arbeidshverdag! Mitt bidrag er at jeg tilbyr ulike seminar som kombinerer teori, eksempler fra film og litteratur, med deltakernes egne refleksjoner. Deltakerne danner også nettverk til gjensidig nytte. I tillegg kan du få personlig veiledning, eller mentoring dersom du vil kombinere veiledningen med gode råd basert på egen livserfaring. 

Denne visjonen har sin bakgrunn i mange års observasjon og interesse for ledelse og personlig utvikling. Jeg har selv sett og opplevd hvordan samspillet mellom leder og medarbeider noen ganger får medarbeideren til å blomstre, og noen ganger påvirker - i negativ retning, ikke bare medarbeiderens arbeidshverdag, men i ytterste konsekvens hele livssituasjonen. Dette er noe jeg vil være med å påvirke! 

Jeg har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI, med fokus på lederutvikling, refleksjon rundt egen lederrolle og organisasjonspsykologi. I tillegg er jeg sertifisert coach fra Handelshøyskolen BI/WCA, har fag innen veiledning fra Universitetet i Stavanger, og har mange års erfaring som leder fra ulike organisasjoner, både private, ideelle og frivillige. Jeg har tidligere vært mentor og veileder for 3. års bachelorstudenter ved Handelshøyskolen BI. For tiden arbeider jeg som veileder hos Jobbkompetanse, hvor jeg hjelper andre med å finne nye yrkesveier. I tillegg er jeg utdannet vinter- og sommerturleder fra Den Norske Turistforening, er styreleder i Sandnes Turlag, og styremedlem i Anett Andersens Legat. 

Høsten 2007 gikk jeg igjennom en utfordrende periode i livet, men med hjelp av gode venner kom jeg gjennom dette som en styrket person. Ikke bare ble jeg bedre kjent med meg selv, men jeg ble også bedre bevisst på mine verdier; hva som er viktig for meg, og hvorfor det er det.

Da jeg vinteren 2008 ble coachet av Inger Karin Larsen (WCA) på hvordan jeg så for meg at mitt liv skulle se ut om 20 år, kom det raskt fram at jeg ønsket å være med på å utvikle andre mennesker. Den utviklingen jeg selv hadde vært med med på og opplevd, ønsket jeg å dele med andre. Det ble videre min "ledestjerne" eller "kongstanke" ifht hvilke masterprogram jeg tok, hvilke bøker jeg leser, hvilke mennesker jeg velger å omgå, og hvordan jeg velger å tenke. 

Masterstudiene ble for meg en dannelsesreise. Masterprogrammet Ledelse; Makt & Mening introduserte meg for litteratur jeg ellers kanskje ikke ville ha lest. Filosofer som Kierkegaard, Marcus Aurelius, Nietzsche, Aristoteles, Machiavelli m.fl. sto på programmet, samt litteratur av forfattere som Ibsen, Shakespear, Camus, Conrad m.fl.

I tillegg gav disse programmene nytt nettverk og nye venner, og ikke minst - idéer og inspirasjon til det du finner på disse nettsidene! Som avsluttende prosjektoppgave skrev jeg om "Motivasjon, personlighetstrekk og affektiv organisasasjonsforpliktelse blant frivillige turledere i Den norske Turistforening (DNT). Oppgaven finner du her

Ønsker du å lese min CV, finner du den her. Følge meg gjerne på min Facebook-side.

Kontaktopplysninger: 

Mobil: 412 63 756

e-post: paal@paalandersen.no

www.gomentor.no/palandersen

www.facebook.com/aktivpaal

Org.nr. 994 162 292
Konto 3411 37 71692
 
Røyskattveien 39 A
4329 Sandnes

 

Masterprogrammene; Lederutvikling & Coaching, Ledelse; Makt & Mening, 

og Samspill & Ledelse.

Spesialprogrammet Coaching; selvledelse og emosjonell intelligens.


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com