Jan Spurkeland. Relasjonsledelse. 2013. Universitetsforlaget

Jan Spurkeland. Relasjonsledelse. 2013. Universitetsforlaget

Relasjonsledelse gir en innføring i sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse. Ferdigheter innen dialog og kommunikasjon blir viet stor oppmerksomhet. Spurkeland viser i boken hvordan man kan bli mer relasjonsorientert som leder, og han drøfter også sammenhengen mellom motivasjon og relasjon. Boken er praktisk tilrettelagt for anvendelse i hverdagen og gir mange ideer og refleksjoner som leseren vil kunne benytte. 4. utgaven av denne klassiske boken har vært gjenstand for en gjennomgående revisjon og oppdatering. Blant annet er etiske aspekter ved menneskelig relasjoner viet større plass.


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com