Litteratur

—————

Susan Cain. Stille. Introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke. 2013. Pax forlag

Susan Cain. Stille. Introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke. 2013. Pax forlag

Vi lever i en tid som dyrker selvrealisering og selvhevdelse. Det er den utadvendte, den som hever røsten, som blir tilgodesett oppmerksomhet. Det er dette som er idealet.  Vi må vise oss frem, fortelle om bragder og ambisjoner, fremheve vårt potensiale, skaffe oss oppmerksomhet ved å bidra i...

Les mer

—————


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com