Karriereveiledning

Karriereveiledning

Gjennom karriereveiledning kan du få hjelp til å finne "veien videre" - om det er innenfor det yrket du i dag har, eller dersom du vil satse på noe nytt. Veiledningen bruker teknikker fra coaching, gjerne basert på en personlighetstest som sier mer om hvem du er som person. Veiledningen tar utgangspunkt i hvor du er i dag, og hvor du ønsker å komme. Hvilke mentale eller praktiske hindringer som ligger i veien for deg for å oppnå dine mål, og ikke minst hvordan du kan utnytte dine personlige styrker for å komme dit du ønsker. Du kan også få praktisk hjelp til oppsett av CV, hvordan du skal skrive en søknad, samt intervjutrening. 


Jobbsøking

20.11.2014 15:02

Jobbsøkingsprosessen

Å søke jobb er en dynamisk prosess som krever mye av deg. Det kan være nyttig å få hjelp til å bli kjent med seg selv, orientere seg på jobbmarkedet, oppsett av CV, skriving av søknad, intervjutrening m.m. Dette øker sannsynligheten for at du skal få akkurat den jobben du har lyst på!

Å bli kjent med seg selv handler om å få fram hva som er unikt ved deg. Hvordan liker du å jobbe? Hvilke styrker har du? Hva kan du bli bedre på? Hvilken rolle tar du i en gruppe? Osv.

Videre er det lurt å bli bevisst på om du faktisk er motivert for akkurat denne jobben. Å søke jobb handler ikke bare om at en potensiell arbeidsgiver skal finne en egnet kandidat. Det handler like mye om at du skal finne en jobb du kan trives med, som gir deg de utfordringene du er ute etter og hvor du kan utvikle deg.

Gjennom tester og samtaler hjelper jeg deg til å bli bedre kjent med deg selv og hva du står for, dine verdier og gir deg gjerne karriereråd dersom du ønsker det. Samtidig utfordrer jeg deg på om du faktisk er motivert for den/de jobbene du søker på!

Å orientere seg på jobbmarkedet er krevende. Det er mange kanaler du kan bruke. De tradisjonelle avisannonsene utgjør bare en brøkdel av de stillingene som lyses ut. I tillegg til Finn.no, NAV.no, Aftenposten Jobb osv, lyses mange stillinger bare ut på bedriftens egen nettside. Da gjelder det å være bevisst på hvilke bedrifter du vil sikte deg inn mot. Bruk også de nettverkene du har. Ofte har du flere kontakter enn du tror. Sosiale media er også en viktig kanal i forhold til å gjøre andre oppmerksomme på at du er på jakt etter jobb. Hva du legger ut på sosiale media av tekst og bilder, hva og hvem du følger osv sier mye om deg som person.

Jeg hjelper deg gjerne med å ”spisse” din personlige merkevare, slik at potensielle arbeidsgivere fatter interesse for deg.

Å sette opp en god CV krever struktur, jevnlige oppdateringer og til en viss grad tilpassing alt etter hvilken jobb du søker. Har du husket å få fram dine nøkkelkvalifikasjoner? Har du fått med absolutt all relevant erfaring? Ser CVen ryddig og strukturert ut? Har du ”hull” i CVen?

Jeg hjelper deg gjerne med å ”grave” etter kompetanse du kanskje selv ikke ante at du hadde.

Å skrive søknad er krevende. Du må utdype opplysninger fra CVen. Du må finne eksempler som viser at du har de egenskapene bedriften ser etter og som gjør søknaden din mer troverdig og mer spennende å lese. Videre må du gjøre deg kjent med bedriften, stillingen som lyses ut samt hvilke arbeidsoppgaver som er knyttet til stillingen. Med andre ord må søknaden skreddersys til akkurat den stillingen du søker på! Generelle søknader holder dessverre ikke mål.

Jeg hjelper deg med å spisse søknaden din i forhold til det bedriften ser etter. Videre hjelper jeg deg med ”språkvask” av søknaden, om den fremstår troverdig, og om du har fått med det bedriften ser etter. Sist men ikke minst; om du har fått fram hva du kan tilføre jobben, og ikke hva jobben kan tilføre deg! Trenger du hjelp til forberedelser før du eventuell ringer opp en potensiell arbeidsgiver med spørsmål du måtte ha om stillingen, hjelper jeg deg med det også.

Å stille på intervju er for mange nervepirrende. Har du øvd på forhånd, stiller du bedre forberedt og får et psykisk overtak. Har du kommet så langt som til jobbintervjuet, har du fått en gylden mulighet til å utdype det som står i søknaden og CVen din. Nå skal du selge deg selv, uten å virke skrytete eller være for beskjeden. Du skal også være ærlig, troverdig og virke oppriktig interessert i bedriften, stillingen og arbeidsoppgavene.

Jeg hjelper deg med intervjutrening og driller deg på om du er godt forberedt på spørsmål hvor du skal beskrive deg selv og dine egenskaper, din motivasjon, kvalifikasjoner osv. Ikke minste er det viktig å få fram sammenhengene mellom dine egenskaper og hvordan de er relatert til stillingen du søker på, gjennom gode og troverdige eksempler.

Fikk du ikke jobben så kan det være lurt å gjøre en evaluering av hele prosessen. Hvor godt forberedt var du? Hva fungerte bra/ikke bra? Eller reflektere på nytt over motivasjonen for jobben. Ring gjerne og snakk med en som var med på intervjuet og spør om hvilket inntrykk de satt igjen med, og hva som gjorde at du ikke fikk jobben. Be dem om å være ærlig!

Jeg hjelper deg gjennom hele ovennevnte prosess. Fra å bli kjent med deg selv, til evalueringen.

Les mer

—————


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com