Refleksjonsturen

Refleksjonsturen

Bruker du som leder tid til å tenke de lange tankene? Trenger du en nøytral person du kan diskutere en problemstilling med? Trenger du et avbrekk fra hverdagen hvor mobiltelefon og e-post ikke er tilgjengelig? Trenger du å la tankene "fly" for å komme opp med kreative ideer?

Forskning viser at å tilbringe tid ute i naturen, har kognitive fordeler ifht konsentrasjonsevne, kreativitet m.m. Enkelt sagt kan du bli en bedre leder ved å ta deg avbrekk fra åpne kontorlandskap, e-post, mobil og andre konsentrasjonsforstyrrende element. 

Jeg er utdannet sommer- og vinterturleder gjennom Den Norske Turistforening, og har samtidig sertifisering og erfaring som coach/veileder. Denne kombínasjonen gjør at jeg kan ta deg med på tur og hjelpe deg med de vanskelige spørsmål, om dette er relatert til din jobb som leder, eller av mer privat karaktér.

Vi møtes på forhånd og avklarer litt om hvilke problemstillinger du ønsker å ta opp, hvilket ambisjonsnivå du har for turen - kort eller langt. En time, en dag eller en uke? Og vi avklarer det praktiske rundt turen; sikkerhet, utstyr osv.

Dette konseptet har sin ide fra filosofen Sokrates, som praktiserte Sokratisk vandring, eller dialogisk vandring. Det vil si at vandreren går ut for å møte og samtale med andre mennesker. Mennesker som møtes under vandring og som vandrer sammen, er et egnet medium for å få til den gode samtale. Forskning viser også at de beste ideene gjerne kommer når du er ute på tur. Eller har du behov for å diskutere med noen, er dette ofte lettere å få til i ro og fred ute i naturen.

Sokrates stilte dialogiske spørsmål som åpnet opp for den utforskende samtale om viktige menneskelige tema.  Den Danske filosofen Søren Kirkegaard var en av dem som praktiserte Sokratisk vandring. Han vandret daglig rundt i Københavns gater for å komme i kontakt med mennesker som ikke hadde kjennskap til hans filosofiske skrifter, og hvor det å snakke med dem virket oppfriskende på hans tenkning. Vi forteller deg gjerne mer om Sokrates og Kierkegaard på turen!


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com