Relasjonsledelse - ledelse på norsk.

Relasjonsledelse - ledelse på norsk.

Relasjonsledelse har fokus på det mellommenneskelige i ledelse. En relasjonsleder ser på ledelse som påvirkning av likeverdige mennesker, og deler gjerne makt for å få tillit i retur. Dette Refleksjonsseminaret gir en innføring i de sentrale sidene ved relasjonsorientert ledelse. Seminaret tar for seg den teoretiske og historiske bakgrunnen for relasjonsledelse, og vil ha stor fokus på trening og ferdigheter innen dialog og kommunikasjon. Relasjonsledelse er ikke en in-teori, men er tidsnøytral og fundamental. 

Tema:

  • Hva er Relasjonsledelse
  • Menneskesynet i Relasjonsledelse
  • Historisk utvikling
  • Teoretisk grunnlag
  • Dialog og kommunikasjon
  • 24 timers mennesket
  • Relasjonelt mot vs. relasjonell feighet

Gjennomføring:

Relasjonsledelse er utviklet av Jan Spurkeland, og i tillegg til teori fra hans bok "Relasjonsledelse", blir det øvelser, refleksjonsoppgaver og diskusjon deltakerne i mellom. Det vil også bli benyttet eksempler fra film og litteratur.

Anbefalt litteratur (dette er bøker seminaret er basert på):

Spurkeland, Jan. 2009. "Relasjonsledelse". Universitetsforlaget.

Bru, June Kristin Lima. 2013. "Den norske ledelsesmodellen". Lederne.

Rogers, Carl. 1961. "On becoming a person". Constable.

Eggen, Nils Arne. 1999. "Godfoten. Samhandling - veien til suksess". Aschehoug.

Goleman, Daniel. 1997. "Emosjonell intelligens" - å tenke med hjertet". Gyldendal pocket.

Anbefalt litteratur (dette er artikler seminaret er basert på):

Martinsen, Øyvind Lund. 2005. "Lederskap - spiller det noen rolle?". Forskningsrapport 5/2005. Handelshøyskolen BI.

 

 

 

 


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com

Tilbakemeldinger fra deltakere:

"Oppbyggende og sammensveisende" - Solgunn

"Relasjonsledelse kan overføres til dagliglivet, familie, venner, foreldrerollen, lederrollen, kort sagt; alle relasjoner mellom mennesker. Alle liker å bli sett! - Oda