Jungs Typeindeks og Teamkompasset

Jungs Typeindeks og Teamkompasset

Jungs typetest ble utviklet for at vi skal få forståelse og tåleranse for at vi er ulike som mennesker. Dette gjelder også på en arbeidsplass! Dette seminaret passer for grupper av mennesker som arbeider sammen og som vil lære mer om hvordan de kan utvikle teamet til organisasjonens beste. Den enkelte deltager vil i forkant av seminaret få en test for å finne sin typekode. På seminaret forklares først nærmere hva denne koden betyr, før alle teamets medlemmer settes inn i et teamkompass for å belyse hvilke roller de ulike tar. Deretter diskuteres hvilke fordeler og utviklingsmuligheter teamet har, og hvilke fallgruver det må passe seg for. Seminaret kan gjennomføres på en 1/2 dag. 


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com