Introvert & Leder

Introvert & Leder

Nyere forskning viser at ledere med personlighetstrekket introvert fungerer bedre i dynamiske og uforutsigbare organisasjoner, hvor de ansatte i stor grad styrer arbeidsdagene selv. I motsetning til sine ekstroverte kollega, er de introverte lederne mer mottakelig for innspill og ideer, blant annet fordi de oftere er flinkere til å lytte. Likevel møter introverte ledere en del fordommer som må overvinnes.

Hvordan kan du som introvert leder overvinne disse fordommene? Hva må du være bevisst på ? Hvilke verktøy kan du benytte for å møte en del av de utfordringene introverte ledere står ovenfor? Hvordan kan du bruke disse verktøyene til det beste for deg og din organisasjon? 

Målgruppe

Dette seminaret er ikke bare for deg som er introvert, men passer også for deg som er leder eller kollega av introverte og ønsker mer forståelse for hvordan mennesker med denne personlighetstypen jobber.

 

Introvert er en personlighetstype du deler med 40-50% av befolkningen. Og er du usikker på om du er introvert eller ekstrovert? Hovedforskjellen er at ekstroverte får energi gjennom andre mennesker og aktivitet, mens introverte får energi gjennom alenetid og tanker. Her kan du ta en uhøytidelig test som sier deg noe om hvilke preferanser du har.

 

Tema:

•   Litt om ulike personlighetstyper/-trekk

•   Hva vil det si å være introvert vs. ekstrovert?

•   Hvilke utfordringer møter introverte?

•   Hvordan møter du disse utfordringene?

•   Brainstorming for introverte

 

 

Gjennomføring:

Opplegget er basert på Jennifer B. Kahnweilers bok "The introverted leader - building on your quiet strenght", og vil i tillegg til teori, basere seg på refleksjon og diskusjon deltakerne i mellom, samt eksempler fra film og litteratur.

 

Anbefalt litteratur (bøker seminaret er basert på):

Kahnweiler, Jennifer B. 2009. The Introverted Leader. Berrett-Koehler Publishers

 

Cain, Susan. 2012. Quiet. The power of introverts in a world that can´t stop talking. Penguin (finnes også på norsk)

 

Skyggebjerg, Anna. 2014. Introvert. Stå for den du er. Arneberg forlag

 

Anbefalt litteratur (artikler seminaret er basert på):

Kotter, John P. 2001. What leaders really do. HBR

Conger, Jay A. 1998. The necessary art of persuasion. HBR

Goleman, Daniel. 1998. What makes a leader?. HBR

 
Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:
 
"Belyste et tema som sjeldent blir trukket fram i ledelsessammenheng. Passer også for deg som ikke er introvert" - Trond
 
"Meget interessant og nyttig for meg" - Elin
 
"Dette er et bra kurs som gir en fin innføring i hva det vil si å være introvert person. Anbefales!! - Sally-Ann
 
"Lærerikt, nyttig - også for en ekstrovert, som lever og jobber med begge typer" - Siw
 
"Som relativt ekstrovert er det interessant å vite hvordan introverte tenker og agerer" - Kjartan
 
"Lærerikt og bevisstgjørende" - Berit
 
"Relevant, spennedne og nyttig. Formidlet på en engasjert og lettfattelig måte" - Elin
 
"Interessat og nyttig både på jobb og i møter med mennesker privat" - deltaker 
 

 

Få også med deg Susan Cain sitt TED foredrag. Verdt å se, og tar bare 19 min.!

Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com