11.04.2015 10:00

Relasjonsledelse - Bergen 11. april 2015

Relasjonsledelse har fokus på det mellommenneskelige i ledelse. En relasjonsleder ser på ledelse som påvirkning av likeverdige mennesker, og deler gjerne makt for å få tillit i retur. 

Dette seminaret gir en innføring i de sentrale sidene ved relasjonsorientert ledelse. Seminaret tar videre for seg den teoretiske og historiske bakgrunnen for relasjonsledelse, og vil ha stor fokus på trening og ferdigheter innen dialog og kommunikasjon. Relasjonsledelse er ikke en in-teori, men er tidsnøytral og fundamental. 

Tema:

  • Hva er Relasjonsledelse
  • Menneskesynet i Relasjonsledelse
  • Historisk utvikling
  • Teoretisk grunnlag
  • Dialog og kommunikasjon
  • 24 timers mennesket
  • Relasjonelt mot vs. relasjonell feighet

Gjennomføring:

Relasjonsledelse er utviklet av Jan Spurkeland, og i tillegg til teori fra hans bok "Relasjonsledelse", blir det øvelser, refleksjonsoppgaver og diskusjon deltakerne i mellom. Det vil også bli benyttet eksempler fra film.

Tid og sted:
 

Lørdag 11. april kl. 10 - 16 i lokalene til acoach academy, Olav Kyrresgate 41, 5014 Bergen.

Pris og påmelding:

Kr. 995,- per person (student kr. 495,-). Påmelding innen 7. april kl. 10 - her!


Kursholdere:
 

Inger-Helen Kallestad har skrevet masteroppgave om Relasjonsledelse, og jobber i dag som inspektør/rektor og pedagog ved Bjorøy skole, hvor hun for tiden blant annet jobber sammen med Jan Spurkeland ifht innføring av relasjonspedagogikk i skolen. Hun har lang erfaring som leder innen skolesystemet, og er autorisert kursholder innen Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse og Prestasjonshjelp - alle teorier utviklet av Spurkeland. 

Pål Andersen har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI, innen organisasjonspsykologi, lederutvikling og refleksjon rundt lederrollen.  Han har jobbet som leder i ulike organisasjoner, og har i dag sitt eget firma innen lederutviklig. Han er også autorisert kursholder i Relasjonsledelse, og er sertifisert coach.

 


Mer informasjon på www.paalandersen.no

Velkommen!

—————

Tilbake


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com