08.11.2014 19:20

Relasjonsledelse - Sandnes 8. november 2014

Relasjonsledelse har fokus på det mellommenneskelige i ledelse. En relasjonsleder ser på ledelse som påvirkning av likeverdige mennesker, og deler gjerne makt for å få tillit i retur. 

Dette seminaret gir en innføring i de sentrale sidene ved relasjonsorientert ledelse. Seminaret tar videre for seg den teoretiske og historiske bakgrunnen for relasjonsledelse, og vil ha stor fokus på trening og ferdigheter innen dialog og kommunikasjon. Relasjonsledelse er ikke en in-teori, men er tidsnøytral og fundamental. 

Tema:

  • Hva er Relasjonsledelse
  • Menneskesynet i Relasjonsledelse
  • Historisk utvikling
  • Teoretisk grunnlag
  • Dialog og kommunikasjon
  • 24 timers mennesket
  • Relasjonelt mot vs. relasjonell feighet

Gjennomføring:

Relasjonsledelse er utviklet av Jan Spurkeland, og i tillegg til teori fra hans bok "Relasjonsledelse", blir det øvelser, refleksjonsoppgaver og diskusjon deltakerne i mellom. Det vil også bli benyttet eksempler fra film og litteratur.

Tid og sted:
 

Lørdag 8. november kl. 10 - 16. Gramstad (Stavanger Turistforening sin hytte), Fjogstadveien 140, Sandnes. Du kan kjøre til døren. God parkering!

Pris og påmelding:

Kr. 490,- per person (student kr. 290,-). Dette er et pilotkurs hvor kun utgifter dekkes. Påmelding innen  5. november kl. 23. Påmelding  her .


Kursholdere:
 

Inger-Helen Kallestad har skrevet masteroppgave om Relasjonsledelse, og jobber i dag som inspektør og pedagog ved Bjorøy skole, hvor hun for tiden blant annet jobber sammen med Jan Spurkeland - som har utviklet teorien om Relasjonsledelse, ifht innføring av relasjonspedagogikk i skolen. Hun har lang erfaring som leder innen skolesystemet, og er autorisert kursholder innen Relasjonsledelse. 

Pål Andersen har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI, innen organisasjonspsykologi, lederutvikling og refleksjon rundt lederrollen.  Han har jobbet som leder i ulike organisasjoner, og har i dag sitt eget firma innen lederutviklig. Han er også autorisert kursholder i Relasjonsledelse, og er sertifisert coach.Velkommen!

 

PÅMELDING!

—————

Tilbake


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com