09.09.2014 19:44

Introvert og Leder. Utfordrende, men fullt mulig!

 

Det ekstroverte blir i større og større trukket fram som et ideal i dagens samfunn. Målt mot dette møter introverte mange utfordringer. - Ofte føler jeg meg fullstendig misforstått. Jeg får ”merkelapper” som slett ikke er meg – sier Pål - daglig leder og introvert.

Introvert eller ekstrovert

Er det en ting forskerne innen personlighetspsykologi er enige om, så er det at det er et skille mellom introverte og ekstroverte. Hovedforskjellen er hvor disse henter energi. – Jeg trenger stilletid, for å ta meg inn, sier Pål, selverklært introvert.  – Får jeg ikke det blir jeg fullstendig utslitt!

I tillegg er introverte tenkere, som tenker før de snakker, tenker tankene framfor å snakke tankene, og foretrekker å skrive framfor å snakke.

Utad gjør dette at introverte gjerne framstår som mer reserverte, som gjerne  viser færre ansiktsuttrykk. De har også fokus på dybde framfor bredde, både i forhold till antall venner og i forhold til hva de deler med andre.

Hva sier forskningen - egentlig?

Mye av forskningen innen ledelse sier at; Er du ikke ekstrovert så kan du ikke være leder!

Men slik er det ikke nødvendigvis. Nyere forskning viser at introverte ofte er mer effektive ledere når medarbeiderne er selvdrevne og når omgivelsene er dynamiske og uforutsigbare. Hvorfor? Introverte ledere har mindre behov for å hevde seg selv og presse igjennom egne ideer. De er gode lyttere og mer mottakelig for forslag. Det gjør at medarbeiderne føler seg mer verdsatt og igjen mer motivert.

I dynamiske og uforutsigbare omgivelser, framstår introverte ledere som roligere med mindre ”armer og bein”, og skaper derfor ro i urolige tider og i urolige organisasjoner.

Hvordan du oppfattes, og ikke vil bli oppfattet

Likevel møter introverte ledere en del utfordringer. Som nevnt kan introverte framstå som mer stille og reserverte, uten at de nødvendigvis er det. Det oppstår gjerne et gap mellom hvordan den introverte ser på seg selv, og hvordan omgivelsene ser på dem. – Hva har jeg ikke fått høre opp igjennom tidene, sier Pål –  i dag lederutvikler med fokus på introverte ledere. At jeg er sjenert, asosial, uengasjert, dum, ”den tause typen”, ”på defensiven”, ikke helt ”med” osv. - Det styrker ikke akkurat selvtilliten, og det er absolutt ikke slik jeg ser på meg selv!

Den usynlige mann

En annen utfordring er at mange introverte ledere blir usynlige. I dag vurderes vi ofte ut i fra det vi sier og ikke ut i fra det vi produserer skriftlig. I en møtesetting kan introverte kanskje bli overkjørt av ”snakkerne”, spesielt siden introverte tenker før de snakker. Da har kanskje noen andre tatt poengene dine i mellomtiden eller skiftet tema. Noen er til og med så uhøflige at de avbryter deg gang på gang. Det som skjer er at ideene dine blir ikke hørt, eller at du kan bli oppfattet som en person uten ryggrad. Resultatet deretter kan være at du blir forbigått ved ansettelse, eller at du kanskje ikke får de nødvendige ressursene til din avdeling.

Spiller du spillet?

Maktspillet. Liker du ordet? Introverte pleier ikke å like det, men makt handler om å påvirke, og da helst på en positiv måte. Gode påvirkere er flinke til å forstå det mellommenneskelige samspillet. De er gode på å bygge gode relasjoner, og de er gode på å bygge og vedlikeholde store nettverk. I tillegg framstår de ekte og autentisk. – Dette utelukker ikke introverte, sier Pål. - Men introverte bruker bare litt lengre tid og litt mer energi, spesielt på å bygge og vedlikeholde store nettverk.

And the winner is…

Men det finnes metoder for å takle disse utfordringene. Grundige forberedelser er en måte du kan møte disse utfordringene på. Før du skal møte andre, om det er i sosiale sammenhenger eller i formelle møter. Forbered på hvem du skal treffe. Er det spesielle personer du ønsker å snakke med? Gjør litt forundersøkelser ifht hva denne personen har som jobb eller hobby. Sosiale media kan gi deg mange hint. Eller hva vedkommende har på kontoret sitt. Fiskestang? Ja, da har du en innfallsvinkel.

I et mer formelt møte kan du forberede hva du skal si, gjerne hele setninger. Vær djevelens advokat og tenk igjennom hvilke motargument som kan komme på ting du legger fram. Da kan du forberede svar på disse.

Og det er vel unødvendig å si at formelle møter krever en agenda?! Introverte foretrekker å få denne på forhånd. Men her sviktes det mye. Veldig mange kaller inn til møter uten å sende ut en agenda på forhånd. Det resulterer i at møtene blir ineffektive, og at introverte i mindre grad kommer til orde. Da mister organisasjonen viktige innspill fra ”tenkerne” og lar ”snakkerne” få dominere.

Lukk gapet

Det nevnte persepsjonsgapet kan du som introvert gjøre mindre ved å vise tilstedeværelse. Ha fokus her og nå, og på den du snakker med. Still åpne spørsmål. Som nevnt kan introverte framstå som reserverte, så smil. - Husk Nelson Mandela, sier Pål. – Vi husker kanskje ikke akkurat hva han sa, men at han gjorde det med et smil. Smilet var hans varemerke, og det symboliserte at han ikke var bitter på de hvite som hadde holdt ham i fengsel i 27 år.

Tilstedeværelse gjør at du framstår mer ekte og autentisk, og gapet lukkes.

Ut av komfortsonen!

Sist men ikke minst så må introverte ut av komfortsonen de er så glad i. Ta initiativ til samtaler. Ta på deg verv som krever litt ekstra av deg. Snakk med andre om tema som opptar deg. Noe du brenner for eller som er knyttet til dine verdier. Da fremstår du som engasjert og levende, og mennesker husker deg. Og sist men ikke minst; øv!

Kilder:

Jennifer Kahnweiler. The introverted leader.

Adam Grant; Hidden advantages of quiet bosses

—————

Tilbake


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com