21.09.2014 10:04

Hva motiveres du av?

Forskning viser at ekstroverte oftere er ytre motivert, og introverte oftere er indre motivert. Dette har sammenheng med hvordan hjernen vår fungerte den gang vi var primitive mennesker som levde i huler og i større grad levde fra hånd til munn. Hjernen vår var programmert slik at vi spiste og drakk når vi kunne. Vi hadde sex når vi kunne, og tok sjanser for å kunne fange vilt eller annet som vi var avhengig av for å overleve. Mao nederst på Maslows behovspyramide.Kanskje bortsett fra han som lagde hulemaleriene. Det betydde at den belønningssensitive delen av hjernen var sterkt utviklet. Tok du sjanser så fikk du belønning! Etter hver utviklet menneskets hjerne seg slik at vi i større grad hadde fokus på tenkning, planlegging, det å ta avgjørelser – mao rasjonalitet.

Det forskningen viser er at ekstroverte antakelig er mer mottakelig for suget etter belønning, altså mer belønningssensitive. Og at ekstroverte derfor kjennetegnes av tendensen til å jakte på belønning, om dette er i form at sosial status, sex, kontanter eller dyre biler. Noen forskere mener at belønningssensitivitet ikke bare er en del av de ekstroverte, men er det som gjør ekstroverte til ekstroverte. 

Hvorfor det er slik, har noe med utskillelse av dopamin i hjernen, som er et belønningskjemikalie. Dess mer dopamin du skiller ut, dess større er sannsynligheten for at du lar deg friste av belønninger som sex, sjokolade, penger og status. Dopaminsystemet hos ekstroverte ser ut til å være mer aktivt enn hos introverte. Introverte har mao mindre respons i belønningssystemet. Det skal rett og slett mer til før de blir ”giret”. De motiveres i mindre grad ytre belønninger, men motiveres av en aktivitet for aktivitetens egen del, hvor de kan få være i sin indre verden; tenke, analysere, løse problemer osv. Ekstroverte er som et resultat av dette oftere innlagt på sykehus, blir oftere drept i trafikken, driver oftere med risikosport, er oftere utro, og har oftere sex. Gjerne ubeskyttet. 

—————

Tilbake


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com